jmenuji se,

Mark Vajšbejn

ovládám,

HTML CSS PHP JavaScript
Laravel Nette Wordpress
MySQL Linux Windows

dorozumím se,

Češtinou Ruštinou Angličtinou

tady jsem,